หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
คู่มืองานทะเบียนราษฎร ฉบับประชาชน
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การมีส่วนร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คู่มือประชาชน สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คู่มือการเข้าใช้งานระบบกรอกข้อมูลขอรับบริการผ่านเว็ปไซต์(E-Service) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 (ภาษี)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562(ภาษี)
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)(ภาษี)
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายเบื้องต้น
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652