หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประกาศคู่มือประชาชน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งานพัฒนาชุมชน
การลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , เบี้ยคนพิการ , เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ , เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายเบื้องต้น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
  (1)  
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player