หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายเบื้องต้น
กฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(ภาษี)
กฎกระทรวง ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น(ภาษี)
กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ(ภาษี)
กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงการคลังพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน(ภาษี)
ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมุลค่าฐานภาษี
ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมูลนิธิ(ภาษี)
ประกาศมท(การดำเนินการตามพรบภาษีที่ดินฯ)
ประกาศร่วมกรณีมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท(ภาษี)
ประกาศร่วมยกเว้นกรณีบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์เกษตรกรรม(ภาษี)
ประกาศร่วมหลักเกณฑ์เกษตรกรรม(ภาษี)
ประกาศร่วมหลักเกณฑ์ที่อยู่อาศัย(ภาษี)
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652