หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เนื่องจากพื้นที่ในตำบลนครไทยเป็นที่ลาดเนินเขาสลับกับที่ราบ มีลำน้ำแควน้อยไหลผ่าน ประชากรในตำบลจึงสร้างที่อยู่อาศัยตามสภาพพื้นที่ อยู่อาศัยร่วมกันแบบเป็นกลุ่มเครือญาติ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยกัน
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตำบลนครไทย มีวัด 7 วัด โดยมีฌาปสถานของชุมชนอยู่ภายในวัดทุกวัด ดังนี้

วัดนครไทยวรารามหรือวัดหัวร้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหัวร้อง ตำบลนครไทย

วัดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนครไทย ตำบลนครไทย

วัดหน้าพระธาตุหรือวัดเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ ตำบลนครไทย

วัดป่าวิโมกข์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองจิก ตำบลนครไทย

วัดหนองลาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองลาน ตำบลนครไทย

วัดชัยภูมิเนินสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองจิก ตำบลนครไทย

วัดคลองจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองจิก ตำบลนครไทย
มีสำนักสงฆ์ 1 แห่ง คือ

สำนักสงฆ์บ้านด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านด่าน ตำบลนครไทย
มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง คือ

คริสตจักรนครไทย นิกายโปรเตสแตนท์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ ตำบลนครไทย
 
 


สถานศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนครไทยมี 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 1 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  
 
โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง  
 
โรงเรียนนครไทย  
 
โรงเรียนบ้านหนองลาน  
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงเรียนศึกษาวิทย์  
 
โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ  
 
โรงเรียนจันทรา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย  
 
 

มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

มีคลินิกเอกชน จำนวน 7 แห่ง
 
 
การดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาลทุกปี เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือตนเองและสังคม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกครัวเรือน กองกำกับการตำรวจภูธรนครไทย ตั้งอยู่ในเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชนอำเภอนครไทย และมีป้อมยามตำรวจหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทยอีก 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652