หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-953-0653
 
 


จ่าเอกถามพัฒน์ นุชท่าโพ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-953-0653


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 092-719-6788
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางนิชาภา ชุ่มมงคล
หัวหนัาสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวอังคณา ทองพูน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนันทนา ด่อนแผ้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสุพจน์ อุ่นไพร
พนักงานขับรถยนต์


นายก่อเกียรติ อ่อนแตง
พนักงานขับรถยนต์


นางผกามาศ มั่นยุติธรรม
นักการ


นายนรินทร์ อ่อนอ้าย
พนักงานดับเพลิง


นายจำนงค์ ตุ่นนิ่ม
พนักงานดับเพลิง


นายอุกฤษ จ๊อดดวงจันทร์
พนักงานดับเพลิง


นายนภิศพันธ์ สุโน
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652