หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
081-9530653
 
 


จ่าสิบเอกสุระพงษ์ สนั่นเอื้อ
รองปลัดเทศบาล


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางนิชาภา ชุ่มมงคล
หัวหนัาสำนักปลัดเทศบาล


นายก่อเกียรติ อ่อนแตง
พนักงานขับรถยนต์


นายพิพัฒน์ คุ้มภัย
ภารโรง


นางผกามาศ มั่นยุติธรรม
นักการ


นายนรินทร์ อ่อนอ้าย
พนักงานดับเพลิง


นายจำนงค์ ตุ่นนิ่ม
พนักงานดับเพลิง


นายอุกฤษ จ๊อดดวงจันทร์
พนักงานดับเพลิง


นายนภิศพันธ์ สุโน
พนักงานดับเพลิง


นายโดม อุ่นไพร
พนักงานดับเพลิง


นายยุทธการ พรมคง
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987