หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
081-9530653
 
 


จ่าสิบเอกสุระพงษ์ สนั่นเอื้อ
รองปลัดเทศบาล


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 


นางนกเล็ก แตงหมี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวหนึ่งฤทัย เกิดบึงพร้าว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวสุวิมล ปัสสาวัฒนะ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายสมเมธ อ่อนอ้าย
พนักงานจัดเก็บภาษี


นางสาวสมหญิง คงทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวีระนาด ด่อนแผ้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวรัตติกรณ์ คงหนองลาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวธีรยา สีขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายวีรศักดิ์ อ้นสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวธวัลรัตน์ อ่อนศรี
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988