หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
081-9530653
 
 


จ่าเอกถามพัฒน์ นุชท่าโพ
รองปลัดเทศบาล


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
 
กองช่าง
 


นายวชิระพงศ์ ทองหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพิเดช นาคพรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายฐณชาติ นาคเอี่ยม
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายเฉลิมชัย ทรัพย์แหยม
พนักงานสูบน้ำ


นายเศรษฐพงษ์ ศิริข่วง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


นางกฤษณา อ่อนอ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรจิตร์ ทองคำ
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท


นายชูศักดิ์ ศรีคชไกร
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวจิดาภา โคกทับทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ


นายสง่า แก้วสีทอง
คนสวน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652