หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-953-0653
 
 


จ่าเอกถามพัฒน์ นุชท่าโพ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-953-0653


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 092-719-6788
 
กองการศึกษา
 


นางสาวมะลิ มีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายชาญณรงค์ จ๊อดดวงจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวณัฏฐนิช แซ่ย่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอุทุมพร ศตะกูรมะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางคณาวรรณ หมีดง
ครู


นางสาวภานุมาศ สุขรัตนปรีชา
ครู


นายนัฏฐวุฒิ หาญแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางกรรณิการ์ พรมภักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางขนิษฐา อาจฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปราริชาติ เกตุแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652