หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
081-9530653
 
 


ว่าง
รองปลัดเทศบาล


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
 
กองการศึกษา
 


นางสาวมะลิ มีฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายชาญณรงค์ จ๊อดดวงจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวณัฏฐนิช แซ่ย่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอุทุมพร ศตะกูรมะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางคณาวรรณ หมีดง
ครู คศ. 1


นางสาวภานุมาศ สุขรัตนปรีชา
ครู คศ.1


นายนัฏฐวุฒิ หาญแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางกรรณิการ์ พรมภักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวจีรวรรณ ฟั้นคุ้ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางขนิษฐา อาจฤทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652