หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
081-9530653
 
 


จ่าสิบเอกสุระพงษ์ สนั่นเอื้อ
รองปลัดเทศบาล


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
 
กองวิชาการและแผนงาน
 


นายดนุพล อุ่นไพร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางสาวพัชรากร บุริโถ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


สิบเอกภานุ ออมสิน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางชนิดาพร โพธิ์ปัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวดวงพร สามัคคี
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวทัศพรรณ มะลิลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวนันทนา ด่อนแผ้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นาวสาวชฎาภรณ์ ภิรมณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายวรพล คงอิว
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988