หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
บุคลากร
 
กองการศึกษา
นางสาวอัมพร สีบุ
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-610-3405
นายชาญณรงค์ จ๊อดดวงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา
นางสาวณัฏฐนิช แซ่ย่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ศตะกูรมะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวหนึ่งฤทัย เกิดบึงพร้าว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวทัศดาภรณ์ ตุ่นนิ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางคณาวรรณ หมีดง
ครู อันดับ คศ.2
นางสาวภานุมาศ สุขรัตนปรีชา
ครู อันดับ คศ.2
นางสาวปณิฏฐา คำภาแก้ว
ครู อันดับ คศ.1
นายนัฏฐวุฒิ หาญแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสุพาวรรณ แสงสีบาง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนริศธินันท์ ไกรลาศภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางกานดา เพิ่มทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางกรรณิการ์ พรมภักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางขนิษฐา อาจฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปราริชาติ เกตุแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายกฤษวัตร โพธิ์ปลัด
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกรอุมา ปิกรอด
ภารโรง
นางสาววรรณภา ทองคำ
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652