หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

ดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มพูนทักษะภาษาต่างประเทศ

ปรับปรุงและพัฒนารายได้
 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

ก่อสร้างปรับปรุงสถานศึกษา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน

ซ่อมแซม บำรุงรักษาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 

พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ แก้ปัญหาการว่างงาน

พัฒนาสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปสินค้าและการตลาด

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ และเศรษฐกิจพอเพียง
 


พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและให้มีมาตรฐาน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652