หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนครไทย ประจำปี 2563-2565
     จำนวนภาพ : 0  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 7  ท่าน


 
พิพิธภัณฑ์เมืองนครไทย
     จำนวนภาพ : 9  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 34  ท่าน


 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนครไทย ประจำปี 2562
     จำนวนภาพ : 0  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 96  ท่าน


 
อุทยานเขาช้างล้วง
     จำนวนภาพ : 4  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 408  ท่าน


 
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
     จำนวนภาพ : 9  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 409  ท่าน


 
วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้องหรือวัดใต้)
     จำนวนภาพ : 6  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 641  ท่าน


 
  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988