หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
การบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนครไทย ได้รับกระแสไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครไทย (แหล่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย) มีประชากรขอใช้ไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครไทย จำนวน 3,535 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,850 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.82
 
 

สำนักงานไปรษณีย์นครไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บริการรับ–ส่งจดหมาย พัสดุทางไปรษณีย์ ให้บริการทางด้านการเงิน รับฝาก และนำจ่ายธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน รหัสไปรษณีย์ 65120

โทรศัพท์ มีชุมสายโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่หมู่ 7 มีเลขหมายให้บริการทั้งหมด 1,536 เลขหมาย

วิทยุสื่อสารเทศบาลตำบลนครไทย มีหน่วยวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความถี่ 162.550 นามเรียกขาน ศูนย์เทศา

อินเตอร์เน็ต เทศบาลตำบลนครไทย ใช้อินเตอร์เน็ตในระบบวงจรสื่อสัญญาณ หรือ Leased Line ใช้บริการจาก TOT เว็บไซต์ของเทศบาลฯ คือ www.nakhonthai.go.th (TOT : Web Hosting)
 
 
การประปาในเขตเทศบาลตำบลนครไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน

การประปาส่วนภูมิภาค จำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลนครไทย จำนวน 2,568 หลังคาเรือน

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง คือ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองลาน ,หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพาย และหมู่ที่ 10 บ้านด่าน
 
 

ธนาคาร จำนวน 3 แห่ง

สหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 149 แห่ง

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง

โรงสี จำนวน 14 โรง

ร้านอาหาร จำนวน 56 แห่ง

Guest House จำนวน 4 แห่ง
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลนครไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 2 ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว ตั้งอยู่ในบริเวณวัดกลาง ต้นจำปาขาว 700 ปี เป็นต้นไม้ประเภทไม้ดอก มีดอกสีขาวกลิ่นหอม เป็นต้นจำปาขาวที่มีลำต้นใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการตรวจพบ วัดเหนือหรือวัดหน้าพระธาตุ เป็นวัดเก่าสมัยสุโขทัย วัดนครไทยวราราม หรือวัดหัวร้อง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอนครไทย

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ เขาช้างล้วง อยู่ด้านทิศเหนือของเขตเทศบาล ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหมู่ 2 หมู่
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652