หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน
 

เทศบาลตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
มีความประสงค์  รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น  ดังนี้
1. เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  1  อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  1  อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  สังกัด  กองคลัง  จำนวน  1  อัตรา
4. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด กองวิชาการและแผนงาน จำนวน  1  อัตรา
ติดต่อ  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  โทร. 055-388014  ,  0812676586 , id-line  2676586


เขียนโดย   คุณ นักทรัพยากรบุคคล

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 15.49 น. [ IP : 1.20.102.243 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652